Sonja Cremers

Relatietherapie

Relatietherapie

Zelfinzicht, jezelf zijn, ruimte innemen, kwetsbaar communiceren en elkaars taal van liefde begrijpen.

Heb je telkens weer ruzie over bepaalde onderwerpen? Begrijp je elkaars taal niet meer? Is er iets ingrijpends gebeurd? Is het vertrouwen weg? Is het niet eens meer duidelijk wat er nou onder het oppervlak ligt van al die terugkerende verwijten?

Relatieproblemen zijn altijd slechts symptomen van een verstoorde verhouding tussen jou en jezelf. Het vraagt dus om zelfonderzoek en kwetsbaarheid om dit te veranderen en met elkaar te delen.

Graag ondersteun ik jullie naar inzicht van;
– Verantwoordelijkheid nemen
– In hoeverre ben jij echt jezelf in de relatie?
– Wanneer reageer je uit angst?
– Elkaar de ruimte geven
– Je eigen taal van liefde begrijpen en die van de ander
– In kwetsbaarheid communiceren.

Element

Become a Member


Continue