shutterstock_128912738

Alles is in beweging, alles is energie

Alles in het universum is beweging, ongeacht of het vast, vloeibaar of gas is. Alle dingen bewegen, trillen en verplaatsen zich in ronde patronen. Ieder ding dat ontstaat is te herkennen aan zijn eigen unieke trillingsfrequentie. Een frequentie is een aantal regelmatig terugkerende trillingen of golven per tijdseenheid. De verschillen tussen materie en energie worden voornamelijk verklaard door de verschillen in deze trilling beweging.
Licht, hitte, magnetisme, elektriciteit en geluid zijn vormen van trilling/beweging net zoals bomen, tafels, bloemen en dieren.

Als dingen zeer langzaam trillen maken ze geen geluid. Fysieke objecten trillen het langzaamst daarom kunnen we geen geluid uit hen horen komen. Als de trilling wordt verhoogd beginnen we lagere tonen te horen. Als de trilling heel hoog is kunnen we het geluid wellicht niet meer horen omdat het zich verplaatst heeft voorbij ons vermogen om de frequentie waar te nemen. Fysieke dichte materie wat dus bestaat uit lage trillingen neem je waar met je vijf zintuigen. Ons lichaam bestaat ook uit dichte materie.Ook de energieën die in het hart en hoofd wordt ervaren en die mentale pijn en boosheid veroorzaken vallen onder deze definitie.

Uiteindelijk komen alle verschillende frequenties van trillingen uit 1 bron. Dat is de hoogste bron van trilling frequentie en bestaat uit puur licht. Uit licht wordt dus alles geschapen. De grootste macht bevindt zich dus in het licht.

Hogere trillingen verteren en transformeren lagere trillingen. Licht is liefde en daarmee onthult “liefde overwint alles” een van de grootste mysteries van de schepping. Hoe meer licht iemand in het lichaam, het denken en de geest heeft, hoe hoger de trilling; wat iemand in staat stelt het leven te beheersen en de volmaakte werkelijkheid overal om ons heen te manifesteren. We hebben ieder dus ons eigen unieke geluid en dat perfecte geluid is wie we werkelijk zijn.

Trillingen beïnvloeden niet alleen onszelf maar hebben ook effect op de mensen om ons heen. Hoge of lage trillingen kunnen in anderen resoneren en soortgelijke trillingen opwekken. Ga maar eens na voor jezelf. Als we gedachtenvormen van nijd, kritiek, haat of jaloezie uitzenden, dan worden dezelfde gedachtevormen gewekt en teruggestuurd door anderen.

We hebben dus de macht om te kiezen!!

Wat beinvloed onze trilling?

Gedachten/emoties, woorden en handelingen. Ook van anderen.

De negatieve gedachten en handelingen van anderen moeten we niet laten doordringen in onze gevoelens of mentale gesteldheid. Dus door niet over-betrokken te raken in de problemen van anderen. We moeten voorkomen dat we de lagere trillingen die door anderen worden uitgezonden gaan overnemen. “je kunt niets, je bent lelijk, dat gaat je nooit lukken.

Verstoringen in ons leven/levensstijl.
• Tv, radio.
• Lawaai
.

Als we nu dus weten dat we zelf kunnen scheppen is het belangrijk om onze energie te veranderen naar een hogere trilling. Met andere woorden naar positieve gedachten, liefdevolle gedachten en dus naar meer licht (liefde).

Hoe doen we dat?

Door ons bewust te worden ; dat wat we denken, voelen, spreken en doen invloed heeft op ons leven,
onze gezondheid en op onze omgeving. Met andere woorden, wat je zaait is wat je zult oogsten.
• Door de wortels van onze negatieve en destructieve gedachten bloot te leggen en te begrijpen.
• Verantwoordelijkheid te nemen voor onszelf en niet blijven hangen in slachtofferrol.
• Onze levensstijl aan te passen.
• En onze angst(en) (voor verandering) te doorbreken.

Reacties

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *